Karšto vandens ir šilumos tiekimas

Karšto vandens ir šilumos tiekimas

Š.m. sausio 3 d. reorganizuojant ( prijungimo būdu) UAB Trakų šilumos tiklai prijungti prie UAB "Trakų vandenys" ( 2023 m. birželio mėn. 22 d. Trakų raj. Tarybos nutarimu Nr. S1E-106).

UAB "Trakų vandenys" perima karšto vandens ir šilumos tiekimo, daugiabučių namų administravimo ir renovacijos finkcijas. Daugiau informacijos apie šias paslaugas rasite www.trakušilumostinklai.lt.

UAB "Trakų vandenys" administracija 


2024 m. kovo mėn. šilumos kainos

I NF O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

UAB „Trakų vandenys“, vadovaudamiesi 2022 m. gruodžio 15 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-207 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.S1E-47 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 23 d. nutarimu Nr.O3E-208 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų  nustatymo“:

Nuo 2024 m. kovo 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM): 

 1. Aukštadvario katilinės – 10,13 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 10,09 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 13,63 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 13,24 euro ct/kWh;
 5. Paluknio gimnazijos katilinės – 10,94 euro ct/kWh;
 6. Onuškio gimnazijos katilinės – 13,24 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 13,48 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės –  13,00 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 11,60 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 13,09 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 15,58 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 12,74 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 12,82 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 11,32 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 11,16 euro ct/kWh.

Nuo 2024 m. kovo 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) –  11,28 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,28 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2024 m. kovo 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,86 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,86 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2024 m. kovo 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 7,74 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių  7,74 Eur/m3 (be PVM).
2024 m. vasario mėn. šilumos kainos

I N F O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 UAB „Trakų vandenys”, vadovaudamiesi 2022 m. gruodžio 15 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-207 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.S1E-47 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 23 d. nutarimu Nr.O3E-208 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų  nustatymo“:

Nuo 2024 m. vasario 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM): 

 1. Aukštadvario katilinės – 10,13 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 10,09 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 13,63 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 13,24 euro ct/kWh;
 5. Paluknio gimnazijos katilinės – 10,94 euro ct/kWh;
 6. Onuškio gimnazijos katilinės – 13,24 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 13,48 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 13,00 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 11,60 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 13,09 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 15,58 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 12,74 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 12,82 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 11,32 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 11,16 euro ct/kWh.

 Nuo 2024 m. vasario 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,28 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,28 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2024 m. vasario 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,86 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,86 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2024 m. vasario 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 7,74 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 7,74 Eur/m3 (be PVM).
2024 m. sausio mėn. šilumos kainos

I N F O R M A C I N I S   P R A N E Š I M A S

 UAB Trakų šilumos tinklai, vadovaudamiesi 2022 m. gruodžio 15 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-207 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.S1E-47 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 23 d. nutarimu Nr.O3E-208 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų  nustatymo“:

Nuo 2024 m. sausio 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM): 

 1. Aukštadvario katilinės – 10,13 euro ct/kWh;
 2. Senųjų Trakų katilinės – 10,09 euro ct/kWh;
 3. Rūdiškių katilinės Trakų g.1– 13,63 euro ct/kWh;
 4. Rūdiškių gimnazijos katilinės – 13,24 euro ct/kWh;
 5. Paluknio gimnazijos katilinės – 10,94 euro ct/kWh;
 6. Onuškio gimnazijos katilinės – 12,00 euro ct/kWh;
 7. Rūdiškių vaikų darželio „Pasaka“ katilinės – 12,84 euro ct/kWh;
 8. Grendavės seniūnijos katilinės – 13,00 euro ct/kWh;
 9. Senųjų Trakų lopšelio-darželio katilinės – 11,60 euro ct/kWh;
 10. Onuškio seniūnijos katilinės – 13,09 euro ct/kWh;
 11. Paluknio vaikų lopšelio-darželio katilinės – 15,58 euro ct/kWh;
 12. Onuškio vaikų darželio katilinės – 10,91 euro ct/kWh;
 13. Bražuolės vaikų lopšelio-darželio katilinės – 12,82 euro ct/kWh;
 14. Rūdiškių seniūnijos katilinės – 11,32 euro ct/kWh;
 15. Salkininkų katilinė – 11,16 euro ct/kWh.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,28 Eur/m3(be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,28 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2024 m. sausio 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,86 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,86 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

 1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 7,74 Eur/m3 (be PVM);
 2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 7,74 Eur/m3 (be PVM).