Akcininkai ir valdyba

Paprastų vardinių akcijų skaičius: 43 479 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 100 Eur
Akcininkas: Trakų rajono savivaldybė

 

UAB „Trakų vandenys“ valdyba

Valdybos pirmininkas
Danė Rudelienė
Trakų rajono savivaldybės administracijos valdymo, finansų ir ekonomikos specialistė


Nariai
Gedas Jokubauskas
Trakų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas

Kęstutis Vasiliauskas
Nepriklausomas valdybos narys

Virginijus Jakubonis
Nepriklausomas valdybos narys

Andrius Petraitis
Nepriklausomas valdybos narys

UAB „Trakų vandenys“ valdybos darbo reglamentas (pdf)