Nuotekų išvežimas

Vadovaujantis UAB "Trakų vandenys" 2021.04.30 valdybos posėdžiu nr. 4-VP ir UAB "Trakų vandenys" direktoriaus 2021.04.30 įsakymu Nr. 10-G nuo 2021m. gegužės mėn. 1 d. nuotekų išvežimo su asenizacinėmis mašinomis taikomos kainos:

Buitinių nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis nauja kaina:
9,16 Eur/m3 be PVM
tame tarpe:transportavimas – 8,48 Eur/m3 ir nuotekų valymas  bei dumblo tvarkymas (VERT) – 0,68 Eur/m3.
11,08 Eur/m3 su PVM
Asenizacinės mašinos talpa, m3 Kaina, Eurais
be PVM su PVM
3,75 34,35 41,56
5,5 50,38 60,96
6 54,96 66,50
8 73,28 88,67
9 82,44 99,75
11 100,76 121,92

Užsakyti nuotekų išvežimą tel. 8 528 41033