Kainos

Nuo 2021 m. balandžio 1 d. įsigalioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3E-274 patvirtintos naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų paslaugų bazinės kainos, kurias pateikiame vartotojams Eur su PVM, keturių ženklų po kablelio tikslumu:

GYVENTOJAMS

Kaina nuo
2021-04-01

Kaina iki
2021-04-01

1.Vartotojams, perkantiems paslaugas bute:

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina(Eur/m³):

2,6983

2,3474

-          Geriamojo vandens tiekimo

0,9317

0,7260

-          Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7666

1,6214

1.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/butui per mėnesį):

2,0933

2,1296

2.Vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name:
2.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina(Eur/m³):

2,6499

2,2385

-          Geriamojo vandens tiekimo

0,9075

0,7018

-          Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7424

1,5367

2.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/prietaisui per mėnesį):

1,9239

1,9481

3.Vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade:
3.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (Eur/m³):

2,6136

2,1780

-          Geriamojo vandens tiekimo

0,8954

0,6776

-          Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7182

1,5004

3.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/ prietaisui per mėnesį):

8,4337

8,5668

Kadangi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kainas nustato be PVM, o priskaitymai už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vartotojams turi būti pateikiami su PVM, siekiant išvengti galimų paklaidų, kainas su PVM nurodome su keturiais skaitmenimis po kablelio.