Kainos

Nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigalioja naujos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. vasario 04 d. nutarimu Nr. O3E-150. Taip pat lieka galioti  Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021m.vasario 25d. sprendimu Nr.S1E-44 (kainos pateikiame vartotojams Eur su PVM, keturių ženklų po kablelio tikslumu):

GYVENTOJAMS

Kaina iki
2022-04-01

Kaina nuo
2022-04-01

1.Vartotojams, perkantiems paslaugas bute:

1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina(Eur/m³):

2,6983

3,1460

-          Geriamojo vandens tiekimo

0,9317

1,0648

-          Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7666

2,0812

1.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/butui per mėnesį):

2,0933

2,0933

2.Vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name:
2.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina(Eur/m³):

2,6499

3,0976

-          Geriamojo vandens tiekimo

0,9075

1,0406

-          Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7424

2,0570

2.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/prietaisui per mėnesį):

1,9239

1,9239

3.Vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade:
3.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina (Eur/m³):

2,6136

3,0613

-          Geriamojo vandens tiekimo

0,8954

1,0285

-          Nuotekų tvarkymo centralizuotais tinklais

1,7182

2,0328

3.2. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis (Eur/ prietaisui per mėnesį):

8,4337

8,4337

*Kadangi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kainas nustato be PVM, o priskaitymai už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vartotojams turi būti pateikiami su PVM, siekiant išvengti galimų paklaidų, kainas su PVM nurodome su keturiais skaitmenimis po kablelio.