Kainos

Nuo 2023 m. balandžio 1 d. įsigalioja naujos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. O3E-208.

Taip pat lieka galioti  Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021m.vasario 25d. sprendimu Nr.S1E-44 (kainos pateikiame vartotojams Eur su PVM, keturių ženklų po kablelio tikslumu):

*Kadangi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kainas nustato be PVM, o priskaitymai už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą vartotojams turi būti pateikiami su PVM, siekiant išvengti galimų paklaidų, kainas su PVM nurodome su keturiais skaitmenimis po kablelio.