Apie mus

     Vandens tiekimo istorija Trakų rajone prasidėjo maždaug 1960 metais. Pradėjus statyti pirmuosius daugiabučius namus geriamo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas tapo centralizuotu. Pirmieji šią funkciją atliko Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas, vėliau, 1973 metais, perėmė UAB “Vilniaus vandenys”, o nuo 1998 metų savo istoriją pradėjo UAB “Trakų vandenys”.
  Bendrovė eksploatuoja 20 vandenviečių su 63 gręžiniais, 71 nuotekų perpumpavimo stotis, 5 nuotekų valyklas, 164,7 km vandentiekio ir 129,8 km nuotekų tinklų.
     Aptarnaujame 13 790 namų ūkių, esančių Trakų, Lentvario, Rūdiškių ir Aukštadvario miestuose bei dar šešiolikoje Trakų rajono savivaldybės kaimų bei 347 įmones.

UAB “Trakų vandenys” yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė.