Prisijungimo tvarka

Prisijungimo sąlygų gavimo tvarka

      

     Gauti prisijungimo sąlygas  prisijungimui prie vandentiekio ir/arba buitinių nuotekų tinklų arba gręžiniui įsirengti turite remiantis 2023-06-12 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193) :

1. užpildyti prisijungimo sąlygų paraiškos formą: 
- prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo/ gręžinio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrosMicrosoft Word Document Icon #385289 - Free Icons Library , Raporty okresowe Spółki SDS Optic S.A. [EBI] - SDS Optic)
- prisijungti prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrosMicrosoft Word Document Icon #385289 - Free Icons LibraryRaporty okresowe Spółki SDS Optic S.A. [EBI] - SDS Optic )
2. su užpildyta prisijungimo sąlygų paraiškos forma būtina pateikti šiuos dokumentus:
- nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
- žemės sklypo planą;
- duomenis apie statinį (projektiniai pasiūlymai ar (ir) kiti dokumentai, jei tokie yra);
- juridinių asmenų registro išrašą ( kai Užsakovas juridinis asmuo);
- Įgaliojimą, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo;
- pavedimo kopiją.

     Mokestis už prisijungimo sąlygų parengimą - 15 eurų ( už vieną objektą/adresą). Būtina atsiųsti  mokėjimo pavedimo kopiją. 

Rekvizitai apmokėjimui:
UAB „Trakų vandenys“,
įmonės kodas 281523640,
atsiskaitomoji sąskaita LT094010042700060404,
Luminor Bank AS, b.k. 40100,
mokėjimo paskirtis: Už sąlygas adresu....

Prašymas gauti pažymą dėl techninių galimybių prisijungti prie centralizuotųprisijungimo sąlygas  prisijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir/arba buitinių nuotekų tinklų. Microsoft Word Document Icon #385289 - Free Icons Library

Pasiteirauti tel. 8 528 55560