ES finansuojami vandentvarkos projektai 2014-2020 m.

UAB "Trakų vandenys"  nuolatos dalyvauja įvairiose projektuose, kurių dėka gerinama tiekiamo geriamojo vandens kokybė, rekonstruojamas esamas bei plečiamas centralizuotas vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklas, mažinama paviršinių ir požeminių vandenų tarša bei rūpinamasi atvirų vandnes telkinių ir vandens ekosistemos apsauga.