ES finansuojami vandentvarkos projektai 2014-2020 m.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis

NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TRAKŲ RAJONE

Uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“ (toliau – bendrovė) ir Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau - VIPA) 2020 metų gruodžio 1 d. pasirašė iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0002 „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ sutartį. Viso skaičiuojama, kad projektui įgyvendinti prireiks daugiau, kaip 1 mln. eurų, tame tarpe nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 302 962,81 eurų bus finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Dar iki 744 746,90 eurų bendrovė skolinsis iš VIPA.

Projekto veiklos:

Projektas skirtas plėsti vandens ir nuotekų tinklus Lentvario mieste (tinklai pateks į vieną iš aglomeracijų, kurioms taikomi direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo reikalavimai ir apie kurias informacija teikiama Europos Komisijai). Planuojama pakloti naujus buitinių nuotekų šalinimo tinklus šiose Lentvario miesto gatvėse: Pušų, Perkūno, Kampo, Vaivos, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Naujoji, Pietų, Gintaro. Viso planuojama nutiesti apie 7 km nuotekų tinklų. Preliminariai planuojamos pastatyti 3 nuotekų siurblinės (Vaivos g., Lakštingalų g. ir Naujoje g.). Tai pat numatoma nutiesti apie 600 m naujų vandentiekio tinklų Lentvario miesto Lakštingalų ir Ryto gatvėse.

Projektui pritarė Trakų raj. savivaldybės taryba, savo sprendimu įgaliojusi bendrovę teikti paraišką projektui vykdyti.

Projekto darbai jau vykdomi, UAB „Požeminės jungtys“ atlieka rangos darbus Vaivos ir Kampo gatvėse Lentvaryje. Pagal rangos sutartį ir suderintą darbų grafiką, nuotekų tinklų tiesimą Lentvario Vaivos ir Kampo gatvėse numatoma užbaigti iki 2021 m. gruodžio mėn.

Likusius projekto darbus numatoma atlikti iki 2022 metų pabaigos, pagal UAB „Trakų vandenys“ ir UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasirašytą rangos darbų sutartį. Rangovas atlieka projektavimo darbus, suderinus techninį darbo projektą bus pradėti statybos rangos darbai.

Nauda gyventojams

Padaugės gyventojų, turinčių galimybę prijungti individualius būstus prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažina aplinkos taršą bei didina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą. Planuojama, kad projekto dėka prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungs ne mažiau kaip 312 Lentvario gyventojų, o prie vandens tiekimo tinklų, ne mažiau kaip 19 gyventojų, kurie iki šiol neturėjo šių galimybių.

Projekto eiga

2022 metų spalio mėn. jau galime teigti, kad planuoti darbai eina į pabaigą ir bus užbaigti sutartyje numatytu terminu.

Praėjusią žiemą užbaigti rangos darbai Vaivos ir Kampo gatvėse Lentvaryje. Šių gatvių gyventojams jau sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų. Dauguma būstų šiose gatvėse nutiesė nuotekų komunikacijas savo sklypuose ir sudarė centralizuoto nuotekų šalinimo sutartis. Deja, daugiau kaip dešimties būstų gyventojai vis dar tuo nepasinaudojo.

Likusius projekto darbus (pakloti nuotekų tinklus Pušų, Perkūno, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Naujoji, Pietų, Gintaro g.) atlieka rangovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ir didžioji dalis darbų yra finaliniame etape. Jau dabar kviečiame Lentvario miesto: Pušų, Perkūno, Lelijų, Lakštingalų, Ryto, Tujų, Pietų ir Gintaro gatvių gyventojus teikti prašymus išduoti prisijungimo sąlygas. Tą patį siūlome ir šiuo metu dar prie centralizuoto nuotekų tinklo neprisijungusiems Vaivos ir Kampo gatvių gyventojams. Gavę prisijungimo sąlygas galėsite suprojektuoti ir pastatyti trūkstamus nuotekų tinklus savo valdose, bei prisijungti prie centralizuoto tinklo. Kaip gauti prisijungimo sąlygas ir ką tam tikslui reikia atlikti, rasite mūsų int. psl. skiltyje „Prisijungimo tvarka“: https://www.trakuvandenys.lt/prisijungimo-tvarka/ .