Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymo sistemą sudaro nuotekų tinklai, nuotekų perpumpavimo stotys, nuotekų valyklos.

UAB "Trakų vandenys" 71 nuotekų perpumpavimo stotis, 5 nuotekų valyklas, 164,7 km vandentiekio ir 129,8 km nuotekų tinklų.