Kainos

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. lapkričio 23 d. nutarimu Nr. O5E-1343. Taip pat lieka galioti  Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokestis, patvirtintas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021m.vasario 25d. sprendimu Nr.S1E-44 (kainos pateikiame vartotojams Eur be PVM):