Nuotekų išvežimas

Vadovaujantis UAB "Trakų vandenys" 2021.04.30 valdybos posėdžiu nr. 4-VP ir UAB "Trakų vandenys" direktoriaus 2021.04.30 įsakymu Nr. 10-G nuo 2021m. gegužės mėn. 1 d. nuotekų išvežimo su asenizacinėmis mašinomis taikomos kainos:

Buitinių nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis nauja kaina:
12,36 Eur/m3 be PVM
tame tarpe:transportavimas – 11,52 Eur/m3 ir nuotekų valymas  bei dumblo tvarkymas (VERT) – 0,84 Eur/m3.
14,96 Eur/m3 su PVM
Asenizacinės mašinos talpa, m3 Kaina, Eurais
be PVM su PVM
3,75 46,35 56,08
5,5 67,98 82,26
6 74,16 89,73
8 98,88 119,64
9 111,24 134,60
11 135,96 164,51

Užsakyti nuotekų išvežimą tel. 8 528 41033