Naujiena

Daugiabučių namų gyventojų dėmesiui

2020 12 31

Informacinis pranešimas daugiabučių namų gyventojams, turintiems galiojančias
Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemos priežiūros sutartis.

2020-09-18 UAB ,,Trakų vandenys“ informavo gyventojus, kad:
,,Vykdydama įmonės veiklos pertvarką bei siekdama gerinti siūlomų paslaugų kokybę ir prieinamumą,  nuo 2021-01-01 ketina keisti Daugiabučių namų gyventojų, turinčių sudarytas Šalto vandens tiekimo ir  nuotekų nuvedimo sistemos priežiūros sutartis, aptarnavimo tvarką.  Tuo tikslu, gyventojams bus siūloma atnaujinti sutartis [...]“.

Pranešime buvo nurodyta, kad Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartys bus vykdomos įprastine tvarka iki 2020-12-31.

UAB „Trakų vandenys“ pakartotinai praneša, kad atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį Valstybėje dėl COVID-19 situacijos, Šalto vandens tiekimo ir nuotekų nuvedimo sistemų priežiūros sutartys nuo 2021-01-01 taip pat bus vykdomos įprastine tvarka.
Apie naujos redakcijos sutarčių sudarymą, gyventojai bus informuojami iš anksto. UAB „Trakų vandenys“ administracija