Naujiena

GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ TRAKŲ-LENTVARIO AGLOMERACIJOJE

2024 03 28

Projektai „GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ TRAKŲ-LENTVARIO AGLOMERACIJOJE“, vykdomi pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamus projektus.
Informuojame apie UAB „Trakų vandenys“ vykdomų projektų eigą 2024 metų kovo mėn.:
UAB Trakų vandenys nuolat dalyvauja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamuose projektuose. Vykdant šiuos projektus prie centralizuoto buitinių nuotekų tinklo, nuo 2020 metų jau prisijungė daugiau kaip 100 Trakų Lentvario aglomeracijoje esančių būstų Trakuose ir Lentvaryje. Dauguma iš prijungtų būstų sėkmingai naudojasi buitinių nuotekų tvarkymo centralizuota paslauga. Dar arti 100 būstų ketinama prijungti prie buitinių nuotekų tinklų iki 2026 metų.

Nauda gyventojams

Šiuos projektus vykdome Lietuvos valstybės LAAIF ir Trakų raj. savivaldybės lėšomis. Juos įgyvendinus mažėja būstų neprijungtų prie anksčiau įrengtų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų skaičius. Kartu mažėja paviršinių bei požeminių vandenų tarša. Prisijungę prie centralizuoto nuotekų tvarkymo tinklų, gerina savo bei aplinkinių gyvenimo kokybę, didina aplinkos apsaugą.

UAB "Trakų vandenys" administracija

Kelios nuotraukos užbaigtų darbų vietose: