Naujiena

Informacija besidomintiems aplinkos apsaugos klausimais

2021 06 10

     
     UAB “Trakų vandenys” per 2019-2020 metus įvykdė projektą Nr. ENI-LLB-1-045 „Trakų ir Lydos rajonų bendradarbiavimas efektyviam gamtos išteklių ir aplinkos apsaugos valdymui“.
     Projekto tikslas – aplinkos apsaugos lygio kėlimas, vandentvarkos srityje Trakų ir Lydos rajonuose. Projekto metu buvo įdiegtos priemonės leisiančios mažinti išgaunamo vandens netektis bei aplinkos taršą buitinėmis nuotekomis. Didelė projekto dalis – švietėjiška veikla, skirta įvairiems visuomenės sluoksniams (pradedant  moksleiviais, baigiant pramonės įmonių atstovais bei ūkininkais) supažindinti su aplinkos apsaugos svarba ir kaip tai susiję su natūraliais gamtiniais ištekliais (šiuo atveju –vandeniu).
     Šio projekto metu buvo organizuotos diskusijos su Trakų raj. ūkininkais, siekiant supažindinti su ūkinės veiklos įtaka gruntinio vandens būklei. Manome kad šių diskusijų medžiaga gali būti naudinga daugeliui rajono gyventojų, todėl nutarėme diskusijų medžiagos atskiras dalis viešinti savo internetiniame puslapyje.
     Kviečiame susipažinti su diskusijų dalies „Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos zonos ir juostos“ pristatymui parengta medžiaga.
 
Gero skaitymo. Lauksime atsiliepimų ir pageidavimų.
UAB „Trakų vandenys“ administracija