Naujiena

INFORMACINIS PRANEŠIMAS LENTVARIO GYVENTOJAMS - VIPA projektas

2022 03 21

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis

INFORMACINIS PRANEŠIMAS LENTVARIO GYVENTOJAMS

 

Jau skelbėme apie pradėtą ES dalinai finansuojamą investicinį projektą ”NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TRAKŲ RAJONE“ PROJEKTO NR. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0002.

Šių investicijų dalis – „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Pušų g., Perkūno g., Vaivos g., Lelijų g., Lakštingalų g., Ryto g., Tujų g., Naujoji g., Pietų g., Gintaro g. Lentvario mst. Trakų raj. sav. statybos projektas“.

Džiugu pranešti, kad techninis darbo projektas parengtas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, o statybos darbų rangovas - UAB „Panevėžio ryšių statyba“, jau pradėjo darbus.

Darbai jau vyksta Ryto g. Lentvaryje, lygiagrečiai pradedami darbai Lakštingalų g., toliau planuojama pradėti vykdyti darbus Tujų g., Lelijų g. ir Gintaro g.. Sekančiais etapais bus vykdomi darbai Pušų ir Perkūno gatvėse bei Pietų ir Naujojoje gatvėse. Darbai bus atliekami maksimaliai panaudojant betranšėjines technologijas, kad gyventojams sukelti kuo mažiau nepatogumų. UAB „Panevėžio ryšių statyba“ yra pirmoji įmonė Lietuvoje pradėjusi taikyti betranšėjines technologijas ir turi sukaupusi didelę šių darbų atlikimo patirtį.  

Prašome gyventojus supratimo ir kantrybės dėl tinklų statybos darbų išvardintose gatvėse, dėl galimų eismo ribojimų ir dėl statybos įrengimų keliamo triukšmo. Darbus planuojame užbaigti iki š.m. rugsėjo 1 dienos.

Statybos vadovas ir rangovo atstovas į kurį galima kreiptis - Virginijus Liberis, tel. 8 698 80528, arba į kitą statybos darbų vadovą kuris betarpiškai vadovaus darbams ir visuomet bus objekte darbų metu.

UAB "Trakų vandenys" administracija