Naujiena

Informacinis pranešimas Lentvario gyventojams VIPA

2021 11 25

INFORMACINIS PRANEŠIMAS LENTVARIO GYVENTOJAMS

DĖL PROJEKTO NR. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0002 „NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TRAKŲ RAJONE“ NUMATOMŲ RANGOS DARBŲ VIEŠINIMO

Teikiami sprendiniai projektui „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Pušų g., Perkūno g., Vaivos g., Lelijų g., Lakštingalų g., Ryto g., Tujų g., Naujoji g., Pietų g., Gintaro g. Lentvario mst. Trakų raj. sav. statyba“.

Susipažinti galima - "Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone" numatomų rangos darbų viešinimas.

Pastabas projektuotojui galima pateikti šiuo el. pašto adresu: projektavimas@panros.lt

Projektas dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“
UAB " Trakų vandenys" administracija