Naujiena

SKELBIAMOS 2024 METŲ LIEPOS MEN. ŠILUMOS KAINOS

2024 07 02

UAB „Trakų vandenys“, vadovaudamiesi 2022 m. gruodžio 15 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.S1E-207 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams“, 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr.S1E-47 „Dėl UAB Trakų šilumos tinklų karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. vasario 23 d. nutarimu Nr.O3E-208 „Dėl UAB „Trakų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų  nustatymo“ nuo 2024 m. liepos 1 d. taiko perskaičiuotas šildymo ir karšto vandens kainas:

 

Nuo 2024 m. liepos 1 d. taikys šias šilumos vienanares kainas ( be PVM): 

  1. Aukštadvario katilinės – 9,75 euro ct/kWh;
  2. Senųjų Trakų katilinės – 9,71 euro ct/kWh;
  3. Salkininkų katilinė – 11,16 euro ct/kWh.

Nuo 2024 m. liepos 1 d. Trakų rajono Aukštadvario miestelio vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

  1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) –  11,09 Eur/m3(be PVM);
  2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 11,09 Eur/m3(be PVM);

Nuo 2024 m. liepos 1 d.  Trakų rajono  Senųjų Trakų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

  1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,66 Eur/m3 (be PVM);
  2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis) – 50,66 Eur/m3 (be PVM)

Nuo 2024 m. liepos 1 d. Trakų rajono  Salkininkų  vartotojams taikys šias  karšto vandens kainas:

  1. Karšto vandens kainą taikomą daugiabučių namų vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių 7,74 Eur/m3 (be PVM);
  2. Karšto vandens kainą kitiems vartotojams, kai karštas vanduo tiekiamas iš individualių šilumokaičių  7,74 Eur/m3 (be PVM).

 

 

UAB „Trakų vandenys“ administracija