Naujiena

INFORMACIJA APIE UŽBAIGTĄ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTĄ

2022 04 05

Trakų rajono savivaldybėje baigtas įgyvendinti projektas

NR. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone

 

Trakų rajono savivaldybėje baigtas įgyvendinti  projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“.

Projekto tikslas - padidinti vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Trakų rajone - pasiektas.

Projekto tikslui pasiekti įgyvendinti uždaviniai:

1. Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant nuotekų tvarkymo tinklus bei pastatant vandens gerinimo įrenginius Trakų rajone;

2. Teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas rekonstruojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklus Senuosiuose Trakuose, Trakų ir Lentvario miestuose;

3. Vykdomų statybos darbų kokybės ir savalaikio projekto įgyvendinimo užtikrinimas. 

 

Projektas įgyvendintas pagal priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.

2017 m. sausio 25 d. LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra(įgyvendinančioji institucija) ir uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0006  finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.555.106,88 Eur. Dalį reikiamų lėšų 1.023.588,62 Eur skyrė projekto vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys" ir projekto partneris Trakų rajono savivaldybė.

 

Numatomos projekto investicijos prisidėjo prie Trakų miesto bei rajono gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.

 

Projekto apimtyje atlikti darbai:

-      Senųjų Trakų kaimo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija bei nuotekų tinklų plėtra:

Pakloti nauji nuotekų surinkimo tinklai Senuosiuose Trakuose, 8,71 km. Darbai baigti 2021 m. vasario mėn.

Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Senuosiuose Trakuose, 5,85 km. Darbai baigti 2021 m. vasario mėn.

-      Pastatyti Rūdiškių vandens gerinimo įrenginiai, 1 vnt. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.

-      Pastatyti Paluknio vandens gerinimo įrenginiai, 1 vnt. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.

-      Pastatyti Aukštadvario vandens gerinimo įrenginiai, 1 vnt. Darbai baigti 2019 m. vasario mėn.

-      Lentvario miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstrukcija, 3,08 km. Darbai baigti 2022 m. vasario mėn.

-      Trakų miesto nuotekų tvarkymo tinklų ir trečios nuotekų siurblinės rekonstrukcija, 1 vnt. Darbai baigti 2020 m. rugpjūčio mėn.

 

Nauja infrastruktūra leidžia gyventojams naudotis atitinkančiu higienos normas geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas mažina neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

Įgyvendinus projektą viso rekonstruota 9,7 km  vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, bei sudarytos galimybes:

  • 2281 gyventojui (skaičiuojamas statistinis gyventojų ekvivalentas - GE) suteikti vandens tiekimo paslaugas iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių. Šiuo metu prisijungę ir jau naudojasi - 2462 asmenys.
  • 429 gyventojams suteikti galimybę naudotis naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais. Galimybės sudarytos, o 2022 metų kovo mėn. jau yra prie jų prisijungę ir naudojasi  - 273 GE.

Uždaroji akcinė bendrovė „Trakų vandenys“ ir toliau kviečia Senųjų Trakų gyventojus kreiptis į UAB „Trakų vandenys“ dėl prisijungimo ir dėl sutarčių sudarymo. Adresas: Žemaitės g. 17, Varnikų k. Trakų sen., Trakų r. sav. LT-21142, telefonas +370 528 55559, elektroninis paštas abonentai@trakuvandenys.lt, vartotojai@trakuvandenys.lt

UAB "Trakų vandenys" administracija