Vandens kokybė

     UAB „Trakų vandenys“, atlikdama geriamojo vandens viešosios tiekėjos funkcijas, remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikoje teisės aktais vykdo geriamo vandens programinę priežiūrą. Programinės priežiūros planai kiekvienais metais yra derinami su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamentu. Šiam departamentui yra teikiamos ir ataskaitos apie geriamojo vandens kokybę.

     UAB „Trakų vandenys“ vartotojai, turintys įtarimų dėl geriamojo vandens kokybės, turi kreiptis į bendrovę dėl neeilinio geriamojo vandens tyrimo atlikimo – jis bus paimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr.1388 „Vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros tvarka“.Šio nutarimo p.11 rašoma: „Imant bandinius geriamojo vandens vartojimo vietose, turi dalyvauti geriamojo vandens vartotojas ar jo įgaliotas asmuo, kuris pasirašo geriamojo vandens bandinių ėmimo aktą. Surašomi trys geriamojo vandens bandinių ėmimo akto egzemplioriai. Pirmą akto egzempliorių pasiima geriamojo vandens tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo, antras akto egzempliorius su bandiniu pristatomas į laboratoriją. Trečias akto egzempliorius paliekamas geriamojo vandens vartotojui ar jo įgaliotam asmeniui“.Taip pat primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintu „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių“ p.39.4 rašoma, kad „…Jeigu patikrinus nustatoma, kad geriamojo vandens kokybė atitinka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus, neeilinei patikrai patirtas geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo sąnaudas turi apmokėti abonentas ar vartotojas“.Geriamojo vandens bandinių ėmimo akto blankas

 ---------


2024 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai:

Alešiškių vandenvietė: 1
Aukštadvario vandenvietė:
Bijūnų vandenvietė: 
Bražuolės vandenvietė: 1, 2  
Čižiūnų vandenvietė: 1
Dusmenų vandenvietė: 1 
Grendavės vandenvietė:
Jovariškių vandenvietė: 1
Karaliūnų  vandenvietė:
Kariotiškių vandenvietė: 1 
Madžiūnų vandenvietė: 1 
Onuškio vandenvietė: 1,  
Paluknio vandenvietė: 1 
Rykantų vandenvietė: 1 
Rūdiškių vandenvietė: 1, 2 
Tiltų vandenvietė:  
Totoriškių vandenvietė: 1, 2 
Užutrakio vandenvietė:, 2 
Vaickūniškių vandenvietė: 1 
Varnikų vandenvietė ( Trakai, S. Trakai, Lentvaris): 1, 2, , 4, 5, 6     

Gavus naujus tyrimų rezultatus informacija bus atnaujinta

2023 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai:

Alešiškių vandenvietė: 1, 2 
Aukštadvario vandenvietė: 1, 2  
Bijūnų vandenvietė: 1, 2 
Bražuolės vandenvietė: 1, 2  
Čižiūnų vandenvietė: 1,  
Dusmenų vandenvietė:  1, 2, 3   
Grendavės vandenvietė: 1, 2 
Jovariškių vandenvietė: 1, 2, 3 
Karaliūnų  vandenvietė: 1, 2  
Kariotiškių vandenvietė: 1, 2     
Madžiūnų vandenvietė: 1 
Onuškio vandenvietė:  1, 2, 3 
Paluknio vandenvietė: 1, 2  
Rykantų vandenvietė: 1, 2 
Rūdiškių vandenvietė: 1, 2, 3   
Tiltų vandenvietė:  1, 2, 3, 4   
Totoriškių vandenvietė: 1, 2   
Užutrakio vandenvietė: 1, 2  
Vaickūniškių vandenvietė: 1, 2 
Varnikų vandenvietė ( Trakai, S. Trakai, Lentvaris): 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10     

Gavus naujus tyrimų rezultatus informacija bus atnaujinta

2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai

Alešiškių vandenvietė: 1, 2, 3,  4 
Aukštadvario vandenvietė: 1, 2,  3, 4  
Bijūnų vandenvietė: 1, 2, 3.1, 3.2, 4    
Bražuolės vandenvietė: 1, 2, 3, 4    
Čižiūnų vandenvietė: 1, 2, 3, 4  
Dusmenų vandenvietė: 1, 23, 4 
Grendavės vandenvietė: 1, 2, 3, 4   
Jovariškių vandenvietė: 1, 2, 3, 4   
Karaliūnų  vandenvietė: 1, 2,  3, 4, 5  
Kariotiškių vandenvietė: 1, 2,  3, 4   
Madžiūnų vandenvietė: 1, 2, , 4 
Onuškio vandenvietė: 1, 2, 34 
Paluknio vandenvietė: 1, 2, 3,   
Rykantų vandenvietė: 1, 23, 4  
Rūdiškių vandenvietė: 1, 2, 3, 4  
Tiltų vandenvietė: 1, 2, 3, 4  
Totoriškių vandenvietė: 1, 2, 3, 4    
Užutrakio vandenvietė: 1, 2, 3,
Vaickūniškių vandenvietė: 1, 23, 4  
Varnikų vandenvietė ( Trakai, S. Trakai, Lentvaris): 12, 34, 567, 8, 9, 10        

Gavus naujus tyrimų rezultatus informacija bus atnaujinta

2021 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai

Alešiškių vandenvietė: 123; 4 
Aukštadvario vandenvietė: 123; 4 
Bijūnų vandenvietė: 1234; 5
Bražuolės vandenvietė: 123; 4 
Čižiūnų vandenvietė: 1; 2 
Dusmenų vandenvietė: 1234; 5 
Grendavės vandenvietė: 123 
Jovariškių vandenvietė: 12; 3 
Karaliūnų vandenvietė: 1,
Kariotiškių vandenvietė: 123; 4
Madžiūnų vandenvietė: 12; 3; 4
Onuškio vandenvietė: 123; 4 
Paluknio vandenvietė: 12; 3 
Rykantų vandenvietė: 12; 3 
Rūdiškių vandenvietė: 123; 4 
Tiltų vandenvietė: 12; 3; 4 
Totoriškių vandenvietė: 12; 3 
Užutrakio vandenvietė: 12; 3 
Vaickūniškių vandenvietė: 12; 3 
Varnikų vandenvietė: 123456

Gavus naujus tyrimų rezultatus informacija bus atnaujinta

2020 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai

Alešiškių vandenvietė: 1; 234; 5
Aukštadvario vandenvietė: 12345
Bijūnų vandenvietė: 12345
Bražuolės vandenvietė: 123; 4; 5
Čižiūnų vandenvietė: 12; 34; 5
Dusmenų vandenvietė: 12; 34; 5
Grendavės vandenvietė: 12345
Jovariškių vandenvietė: 12345
Kariotiškių vandenvietė: 12345
Madžiūnų vandenvietė: 1; 23; 45
Onuškio vandenvietė: 12345
Paluknio vandenvietė: 1; 2345
Rykantų vandenvietė: 12345
Rūdiškių vandenvietė: 12; 345
Tiltų vandenvietė: 12345
Tolkiškių vandenvietė: 12; 345
Totoriškių vandenvietė: 12345
Užutrakio vandenvietė: 12345
Vaickūniškių vandenvietė: 12345
Varnikų vandenvietė: 1; 234567891011121314151617

Gavus naujus tyrimų rezultatus informacija bus atnaujinta