Reorganizavimo sąlygos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalies nuostatomis yra parengtos  Reorganizavimo sąlygos prie uždarosios akcinės bendrovės ,,TRAKŲ VANDENYS“ prijungiant uždarąją akcinę bendrovę Trakų šilumos tinklai.

Reorganizavimo sąlygų pagrindu UAB ,,TRAKŲ VANDENYS“ yra reorganizavime dalyvaujanti Bendrovė, o UAB Trakų šilumos tinklai - reorganizuojama Bendrovė, kuri jungimo būdu, yra prijungiama prie UAB ,,TRAKŲ VANDENYS“ (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 d.).

Pagrindiniai reorganizuojamos Bendrovės duomenys:

UAB Trakų šilumos tinklai, teisinė forma  - uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 181121797, registruotos buveinės adresas Maironio g. 11, Trakų m., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami, tvarkomi ir saugomi - Juridinių asmenų registre.
Pagrindiniai reorganizavime dalyvaujančios Bendrovės duomenys:
UAB „TRAKŲ VANDENYS“, teisinė forma -  uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 281523640, registruotos buveinės adresas Birutės g. 27, Trakų m. (buveinė Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav.), Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami, tvarkomi ir saugomi - Juridinių asmenų registre.  
Informuojame, kad UAB ,,TRAKŲ VANDENYS“ po reorganizavimo tęs veiklą tuo pačiu pavadinimu – UAB „TRAKŲ VANDENYS“ , o nuo perdavimo – priėmimo akto įsigaliojimo dienos jai pereis visas UAB Trakų šilumos tinklai turtas, teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius, kurie bus įtraukti į UAB „TRAKŲ VANDENYS“ buhalterinę apskaitą, o UAB Trakų šilumos tinklai, po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro be likvidavimo procedūros.
Reorganizavimo laikotarpis tęsis tol, kol Juridinių asmenų registre bus įregistruota po reorganizavimo veiksiančios UAB ,,TRAKŲ VANDENYS“ nauja įstatų redakcija bei bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro UAB Trakų šilumos tinklai.
Su parengtomis Reorganizavimo sąlygomis prie uždarosios akcinės bendrovės ,,TRAKŲ VANDENYS“ prijungiant uždarąją akcinę bendrovę Trakų šilumos tinklai, nauja UAB ,,Trakų vandenys“ įstatų redakcija, reorganizavime dalyvaujančios Bendrovės 3 (trijų) paskutinių metinių finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, turto teisių ir prievolių pasikeitimu, kitais, reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose nurodytais dokumentais ir informacija, galima susipažinti UAB ,,Trakų vandenys“  interneto svetainėje adresu  www.trakuvandenys.lt arba  buveinėje darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 12:00 val. adresu Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų sen., Trakų r. sav.
Reorganizavimo sąlygos su priedais: