Informacija apie darbo užmokestį

Vidutinis darbo užmokestis ( bruto)

2021m. 

I ketv.

2021 m.

II ketv.

2021 m.

III ketv.

Pareigybių
 pavadinimas
Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Darbuotojų skaičius

Direktorius,     vyr. finansininkė

2145,59 2 2509,59 2 2696,57 2
Tarnybų viršininkai 1682,47 5 1780,07 5 1711,66 5
Specialistai 1575,12 6 1620,10 6 1697,74 6
Darbininkai 1047,42 58 1053,05 57 1127,94 58